23 WRZEŚNIA |

PIERWSZA DEKADA (PO BURZY NAD STARYM ŚWIATEM) Malarstwo na Wybrzeżu w latach 1945–1955 w Pałacu Opatów

Wystawa ta stanowi pierwszą próbę pokazania całości zjawisk w malarstwie na Wybrzeżu w pierwszym dziesięcioleciu po wojnie. Przede wszystkim chcemy położyć nacisk na „konfrontację” dorobku artystów związanych z nowo wówczas utworzoną Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych a innymi środowiskami – szczególnie z malarzami tworzącymi w Gdańsku, Sopocie i Gdyni w okresie międzywojennym oraz przybyłymi do Gdańska po 1945 roku, a pozostającymi poza strukturą PWSSP. Zaletą wystawy będzie ukazanie całego bogactwa malarstwa w tym okresie, a także krytyczne spojrzenie na dominujące wówczas tendencje.

Rok 1945 wyznacza w sztuce polskiej rozpoczęcie nowego etapu. Powoli odradzało się życie artystyczne. Pierwsze lata powojenne to czas powszechnego entuzjazmu, ale także dyskusji o kształcie kultury polskiej. Wybrzeże stało się w tym czasie istotnym ośrodkiem artystycznym. Tradycje plastyki zostały na tym terenie przerwane przez wybuch wojny, pozostała tu tylko garstka malarzy związanych z przedwojennym Gdańskiem i Gdynią. Artyści ci, choć niepozbawieni twórczej inwencji, odnoszący w latach 30. sukcesy na wystawach w warszawskiej „Zachęcie”, będą stanowić grupę autsajderów. Do najwybitniejszych malarzy polskich tworzących w Wolnym Mieście, a kontynuujących swoją twórczość należeli: Stanisław Chlebowski, Marian Mokwa, Albert Lipczynski. W Gdyni działali w tym okresie między innymi Wacław Szczeblewski i Jan Gasiński.

Założony w październiku 1945 roku Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych w Gdańsku (późniejsza PWSSP) z siedzibą w Sopocie szybko stał się centrum kulturotwórczym Wybrzeża, skupiając wokół siebie wielkie indywidualności polskiej plastyki. Pracownikami szkoły byli wybitni artyści, których twórczość i działalność pedagogiczna wpłynęły na obraz plastyki naszego regionu. To przez pryzmat ich dokonań postrzegany jest okres powojenny przez historyków i krytyków sztuki.

Drugim ośrodkiem, wokół którego skupiło się w tym okresie życie artystyczne na Wybrzeżu, była Politechnika Gdańska, której pierwszym dziekanem Wydziału Architektury został Władysław Lam.

Zaletą wystawy będzie dążenie do zaprezentowania wszystkich wybitnych twórców związanych z Wybrzeżem, przypomnienie wielkich indywidualności, a niekiedy artystów trochę już zapomnianych. Pomocny będzie tu z pewnością katalog przygotowywany przez MNG, który będzie pełnił funkcję leksykonu.

Na wystawie szczególne miejsce zajmą prace malarskie z lat 1949–1955, z tak zwanego socrealizmu, kiedy to ukształtowało się pojęcie „szkoły sopockiej”, okresu, w którym artyści Wybrzeża szukali możliwości połączenia doktryny realizmu socjalistycznego z wartościami malarskimi. W tym czasie malarze związani z gdańską PWSSP zaistnieli na arenie ogólnopolskiej, odnosząc wiele sukcesów na Ogólnopolskich Wystawach Plastyki.

Miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów)

ul. Cystersów 18, 80-330 Gdańsk

Termin: 15.10.2017 – 28.01.2018

Wernisaż: 14.10.2017, godz. 18.00

Kurator: Wojciech Zmorzyński

Godziny otwarcia:

od 1 października do 30 kwietnia:

wtorek – piątek: 9.00 – 16.00

sobota, niedziela: 10.00 – 17.00

Ceny biletów:

bilet normalny – 10 zł

bilet ulgowy – 6 zł

bilet dla uczniów i studentów do 26. roku życia – 1 zł

Kontakt:

tel. +48 58 552 12 71 w. 147

kurator.oliwa@mng.gda.pl

Kasa biletowa:

tel. +48 58 552 12 71 w. 124

http://www.facebook.com/MuzeumNarodoweGdansk

http://www.mng.gda.pl

 

 

Zapraszamy!

 

Podziel się na:


Wkrótce w Pomorskim: