21 STYCZNIA |
Jezioro Ostrowite
Jezioro Ostrowite

Jezioro Ostrowite

Powierzchnia tego jeziora wynosi 280,7 ha, a długość 3900 m. W najszerszym miejscu ma 1050 m, a głębokie jest na 43 m. Jezioro w całości znajduje się na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

Jest największym i najgłębszym akwenem w Parku.  Należy ono do  mezotroficznych, sielawowych jezior. A ze względu na podział hydrobotaniczny należy do jezior ramienicowych. Są to jeziora niezbyt pospolite, charakteryzujące się wysoką czystością i zawartością wapnia. Występujący tu przedstawiciele rodzaju ramienic tworzą wspaniałe podwodne łąki. 

W pobliżu tego jeziora swe swoje gniazda mają jedne z najrzadszych ptaków drapieżnych -  orzeł bieliki i błotniaki stawowe. Zaobserwowano w tych okolicach również parę puchaczy. Gatunki te  objęte są ochroną ścisłą i strefową (ochronie podlega nie tylko gatunek, ale i rewir jego występowania). Gniazda swe budują tutaj również trzciniaki i remizy. Jesienią zbierają się tu stada żurawi.  Na tafli jeziora dostrzec można liczne ptactwo, a wśród nich tracha nurogęsiego. Samce tych ptaków mogą poszczycić się przepięknym ubarwieniem. Rozpoznać je można również po charakterystycznych czubach, który występuje zarówno u samców jak i u samic.

W przybrzeżnych trzcinach, w miesiącu marcu pojawia się tu bąk. Jest  to duży ptak, ale nie łatwo go zobaczyć. O jego obecności świadczy donośny dźwięk przypominający odgłos wydawany przy dmuchaniu w pustą butelkę.

Wzdłuż wschodniej granicy jeziora przebiega szlak „Struga Siedmiu Jezior” (Charzykowy-Chojnice), którym można dotrzeć do tego urokliwego miejsca.


Źródło: Park Narodowy „Bory Tucholskie” szlakiem jezior

Foto: www.park.borytucholskie.info

Podziel się na:


Wkrótce w Pomorskim:
Brak wydarzeń